بایگانی برچسب: s

مرکز سنجش استعداد و توانمندیهای گروه آموزشی شهبازی زاده

گروه آموزشی شهبازی زاده با افتخار مرکز سنجش استعداد و توانمندی این گروه آموزشی در خدمت مدارس ، خانواده ها و موسسات سراسر کشور است .

IMG_20190111_220724_702